>

Longest Dawn, originally uploaded by algo.
mentari pagi mendaki langit: aku mendaki ingatan bersama rindu dengan tanah yang berkongsi cahayanya.

Andai mencari kain beragi,
Cari sama awan berseri;
Melambai mentari di subuh pagi,
Bagai menyangga negeri sendiri.