>

dilarang memaki sembahan, originally uploaded by yimss_sindhu.

Buah berangan lebat di dahan,
Isinya lembut berkulit perang;
Berbeza pegangan mahupun tuhan,
Bukan alasan hidup berperang.